NetatalkとかSambaとかの情報


Netatalk and Samba
NetatalkとSambaの共存
Netatalk and Samba:HAT blog
上記ページを補うblog
Netatalk 2.xから3.xへ移行する人のための情報
仕様が大幅に異なるので、要注意。
Netatalk日本語メーリングリスト
英語キライキライ

mailto: HAT <hat@fa2.so-net.ne.jp>
twitter: @HAT0001

go home