HONOR CONDUCTOR URIEL  SEGAL
CHIEF CONDUCTOR KEN TAKASEKI

PRINCIPAL  CONCERTMASTER NANDOR  SZEDERKENYI 
CONCERTMASTER  TORU   INANIWA
VIOLINS
  *TAIRA  OZAKI                     AKIRA  AISO                              SUGAKO  IKENAGA                  KAZUYO  OGAWA
    MIKA  OZAKI                      FUMITAKA  SATO                     TOMOKO  SITAYA                      HARUMI  SEKI
    KANAE   OZAKI                 AKIRA  TANABE                        MAMI   NAKATANI                     KUMIKO  NISHIDA
    EMI  IKEHARA                   JUNNICHI  HINO                       CHIKA  HIROTSU                       CHIKA  YAMASHITA
VIOLAS
  *SUSUMU  ZAITSU             TOYOMI  SHIMIZU   MIKAGE   TOKIMURA               YUUKO  NAGAMATSU
    AKIKO  MORI
VIOLONCELLOS
  *HIROAKI   TAKAHASHI    JOUICHI   SANO                       MARI   SUENAGA
    NAOMI  TSUBAKI              TOSHIKO  MOCHIZUKI
DOUBLEBASSES
 #KAZUO  OKUDA                *KENICHI   NAITO                   CHIKO  KOBAYASHI                 KEN  SAKAKURA
FLUTES
 #KEIKO   NAGAYAMA        YOKO  KOHDA                         YORIKO   FUSHIDA
OBOES
#KENMEI  KISEKI                YOSHIE   MIYAMAOTO
CLARINETS
#HISAHIRO  WADA              KAZUMI   OHNAKA
BASSONS
#KENJI  MIYAMOTO            JUN  SATO
HORNS
#DONNA   DOLSON          KAZUHISA   MUKAI     MASAKI   MOCHIZUKI    YOKO  MORI
TRUMPETS 
#MOTOAKI  SATO                KEIJI   OKANO
TROMBONES
#TAKASHI   KONDO           TUYOSHI  MIKUBO                  MOTOHARU  KONISHI
TUBA
    FUMINORI  OGATA
TIMPANI
#TOMOAKI  YASUNAGA
PERCUSSIONS
    YASUKO  MISHIMURA                       #PRINCIPAL  PLAYER    *CO-PRINCIPAL  PLAYER
INSPECTORS
     KEN  SAKAKURA     MASAKI   MOCHIZUKI

LIBRARIAN
    YOSIYUKI   SEO
STAGE  MANAGER
    TAKASHI  HASEGAWA


[MANAGEMENT  STAFF]
SECRETARY   GENERAL
    KAORU   MIYAKE
SUB-DIRECTOR OF  ADMINISTRATION OF CULTURE FOUNDATION,OSAKA
    KOUTAROU  TANAKA
DIRECTOR OF  ADMINISTRATION
    MIKIO   FUJII
DEPUTY  DIRECTOR  OF  ADMINISTRATION
    SHUZO  TAKAHASHI  YUMI  FUJIE
MANAGER
    AKIRA  TAKADA
 
 PROFILE
MUSEO BASSISSIMO
COMPETITION IZUMINOMORI  2001
CONCERT HALL
20TH  ANNIVERSARY  RECITAL
CENTURY ORCHESTRA OSAKA
MONTHLY  GALLERY
MY DOUBLE BASSES
MY DOUBLE BASSES INFORMATION
METHODE & ETUDES
MY DOUBLE BASS METHODE
DOUBLE BASS GOSSIPS
ENSEMBLE QUELLE
MY FAMILY
BASSISSIMO  GUESTBOOK
MIDI(COMING SOON)
LINKS